اولین دارو برای بیماری کبد چرب در آمریکا تایید شد


تهران – ایرنا – سازمان غذا و داروی آمریکا اولین داروی درمان بیماری کبد چرب موسوم به استئاتوهپاتیت غیر الکلی (NASH) را تایید کرد و این دارو از فروردین ماه وارد بازار می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85419073/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A8%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF