ایلان ماسک از کاشت اولین تراشه در مغز انسان خبر داد


تهران – ایرنا – ایلان ماسک، موسس میلیاردر نورالینک اعلام کرد که برای اولین بار تراشه مغزی این شرکت در مغز انسان کاشته شده و گیرنده آن به خوبی در حال بهبودی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85370625/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF