باتری های بدون کبالت، خودروهای آینده را تامین می کنند


تهران- ایرنا- محققان موسسه فناوری ماساچوست ماده باتری طراحی کرده اند که می تواند راه پایدارتری برای تامین برق خودروها فراهم کند. این باتری جدید لیتیوم یونی به جای کبالت یا نیکل (ف، دیگری که اغلب در باتری های لیتیوم یون استفاده می شود) یک کاتد مبتنی بر آلی دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85361913/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF