برج نوآوری دانشگاه شهید بهشتی افتتاح شد


تهران- ایرنا- فاز اول برج نوآوری در آستانه چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی افتتاح شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85369439/%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF