بررسی محتوایی کلیه دروس فنی و مهندسی تکمیل شده است

بازنگری محتوای دروس کلیه رشته‌های فنی و مهندسی به اتمام رسید

بر اساس گزارش معاونت علمی و آموزشی خبرگزاری ایرنا و، علوم، رضا ناجی زاده وی بیان کرد: نود و هفتاد و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با حضور اعضای این و،خانه برگزار شد سیستم ایده‌ها و نیازها (NAN) برای پذیرش دانش‌آموزان تیزهوش با مدیریت درخشان استاد.

وی افزود: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه NAN در حال حاضر 3 هزار و 747 نیاز در قالب نیازهای علمی و صنعتی، نیازهای مرجع علمی، نیازهای مهم و آموزشی و نیازهای مرتبط توسط موسسات، شرکت‌های فناوری و دانش و دانشگاه‌ها ثبت شده است. به آموزش عالی

نقی زاده بیان کرد: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این جلسه بر اختصاص تحقیقات ویژه برای پایان نامه های علمی و پایان نامه های مشخص شده در سامانه نان و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و عضو واقعی برنامه ریزی آموزش عالی تاکید کرد. شورا از حمایت شرکت های دانش بنیان فعال در این طرح خبر داد.

خیاطیان رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در خصوص حمایت از توسعه نظام نان گفت: شرکت دشان ب،ان که موضوع پایان نامه و پایان نامه را در سامانه نان تعیین می کند مشمول حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی می شود. و در صورتی که اجرای پایان نامه یا پایان نامه منجر به استخدام دانشجو در شرکت دانش ب،ان شود، تسهیلات حمایتی استخدامی ویژه دانش بنیان اعطا می شود.

مدیرکل برنامه ریزی آموزش عالی و، علوم تصریح کرد: موضوع اجرای آیین نامه تسهیل دوره کارورزی و کارورزی نیز در این جلسه مطرح شد و مقرر شد آیین نامه ای که به هیات وزیران ارائه می شود نهایی شود. وزرا در قالب کارگروه تعیین شده.

نقی زاده گفت: تشریفات انجام شده در تدوین و بررسی برنامه های درسی فنی و مهندسی ارائه شد و علی رضا رهایی، رئیس کارگروه علمی فنی و مهندسی، روند و اقدامات انجام شده بر اساس گزارش ارائه شده را ارائه کرد. تمامی دوره های کارشناسی فنی و مهندسی از نظر محتوایی برای ورودی های جدید بررسی شد و بر نوسازی علمی، کارآمدی، سازگاری با ساختار فرهنگی و اجتماعی، ارتقای مهارت ها، اشتغال پذیری و توجه به هدف و مأموریت دانشکده تاکید شد. دانشگاه ها.

مدیرکل برنامه ریزی آموزش عالی با اشاره به رشد 103 درصدی بازنگری برنامه های درسی طی سه سال گذشته، تاکید کرد: تمام تلاش معاونت آموزشی و، آموزش و پرورش بر این است که برنامه درسی مطابق با نیاز مدرسه بازنگری شود. مدرسه ملت

به گفته نقی زاده، وزیر علوم در این جلسه بر ارائه بورسیه های تحصیلی تحت ،وان دانشجویان در فهرست جامع پژوهشی تاکید کرد.

وی همچنین بر پوشش حوزه های راهبردی تحصیل در دانشگاه های ،تی تاکید کرد و مقرر شد کمیته ویژه ای در معاونت آموزشی برای پیگیری این موضوع تشکیل شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85511876/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF