بسته حمایتی برای توسعه زیرساخت ها در زمینه ژن درمانی در حال آماده سازی است

بسته حمایتی برای توسعه زیرساخت‌ها در حوزه ژن‌درمانی تدوین می‌شود

به گزارش اداره علوم و آموزش ایرنا. محمدصادق خیاطیان وی روز یکشنبه در بازدید از پیشرفته ترین مرکز درمان ناباروری و ناباروری خاورمیانه و در نشست مش، با متخصصان این مجموعه گفت: رسالت و ماموریت اساسی صندوق نوآوری و شکوفایی تامین مالی دانش بنیان است. شرکت ها و بر این اساس اولویت ها را تعیین می کنیم.

وی افزود: یکی از حوزه های مهمی که صندوق نوآوری مد نظر دارد حوزه سلامت است که باید از دو بعد جهت گیری به سمت مشکلات و توسعه بیوتکنولوژی (بیوتکنولوژی) حمایت شود. خوشبختانه ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه بیوتکنولوژی به ویژه در نیروی انس، نخبه و تحصیلکرده در کشور وجود دارد.

خیاطیان ادامه داد: در این زمینه ژن درم، اولویت مهمی تلقی می شود اما تاکنون نقشه راه مشخصی تدوین نشده است و موضوعات مطرح شده بیشتر در حد ایده است.

وی تاکید کرد: باید توجه داشت که علاوه بر توسعه دانش و مباحث علمی و بهره مندی از تیم فنی متخصص، باید به دانش مشتری و توسعه بازار نیز فکر کرد.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: البته به نظر می رسد همه این موارد در این مرکز پیشرفته که در حوزه فعالیت خود پیشگام محسوب می شود، مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین در صندوق نوآوری آمادگی داریم بسته حمایتی را برای رفع نواقص موجود تدوین کنیم و به توسعه هر چه بیشتر این حوزه کمک کنیم.

بسته حمایتی برای توسعه زیرساخت ها در زمینه ژن درم، در حال آماده سازی است

حفظ نخبگان یکی از موضوعات جدی بود که رئیس جمهور شهید مدنظر قرار داد
رئیس صندوق خلاقیت و شکوفایی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه حفظ، نگهداری و کمک به بازگشت نخبگان از اولویت های جدی است که رئیس جمهور شهید آیت اللهی آن را رئیس من دانستند، افزود: این شهدا و بزرگان وظیفه انجام آن را به من محول ،د. پیشنهادهای این حوزه را برای تصویب آیین نامه به هیئت ،ت ارائه خواهم کرد. از جمله این پیشنهادات، کمک به تولید فراسرزمینی شرکت های دانش بنیان است.

خیاطیان با اشاره به اهمیت صادرات محصولات دانش بنیان گفت: ابزارها و خدمات مختلفی را در صندوق نوآوری و شکوفایی برای کمک به توسعه صادرات محصولات دانش بنیان بررسی کرده ایم که یکی از این خدمات «تولید برون مرزی» است.

وی افزود: بنابراین ریشه تولید در داخل کشور باقی می ماند و بخشی از فعالیت شرکت مانند تغییر برند باید در کشورهای دیگر صورت گیرد و این امر در حفظ نخبگان بسیار موثر است.

بسته حمایتی برای توسعه زیرساخت ها در زمینه ژن درم، در حال آماده سازی است

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: شرکت های دانش بنیان برای خدمات به صندوق نوآوری متوسل می شوند اما برخی حوزه ها برای کشور اهمیت ویژه ای دارد و باید به این حوزه ها رفت و از آنها حمایت کرد.

خیاطیان گفت: درمان ناباروری و ژن درم، از حوزه هایی هستند که در مرز دانش قرار دارند و جزو اولویت های کشور هستند.

وی از آمادگی صندوق خلاقیت و شکوفایی ریاست جمهوری برای کمک به توسعه زیرساخت ها و ،ید تج،ات لازم و همچنین در حوزه سرمایه گذاری و تدوین بسته حمایتی در حوزه ژن درم، خبر داد.

.

منبع: https://www.irna.ir/news/85511381/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF