بندر عباس: نظارت مجلس بر سازمان سنجش کشور ادامه دارد و افزایش می یابد

پورعباس:‌ نظارت مجلس بر سازمان ملی سنجش ادامه و افرایش می‌یابد

به گزارش خبرنگار گروه علم و معارف خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، عبدا،سول پور عباس، شامگاه سه شنبه 4 اردیبهشت 1403 در یک برنامه تلویزیونی درباره اه، این سازمان، وظایف و وظایف آن حضور یافت. علت تأسیس آن افزود: در دهه دوم انقلاب علیرغم تغییرات اساسی که باید رخ دهد با توجه به اسناد اولیه از جمله اسناد توسعه کشور، سند تحول آموزشی، موضوع نظام ارزشیابی و سنجش. توانایی های دانش آموزان و معلمان و دیگران. در ،ت های قبلی مطرح شد اما انجام نشد. یکی از مزیت های ،ت سیزدهم این است که در ابتدای ،ت موفق شدیم سند دستگاه ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش و پرورش کشور را نهایی و تنظیم و برای مدت 6 ماه ناظر انتخاب کنیم. .

وی ادامه داد: کشورهای دیگر نیز این مسیر را طی کرده اند اما ما خیلی عقب هستیم. نظام آموزشی ما در آموزش، آموزش عالی و آموزش غیر رسمی از نظر کمی خوب است، اما تضمین کیفیت باید توسط سازم، خارج از سازمان انجام شود و سازم، بیرونی این ارزیابی را انجام داده است که تاکنون انجام نشده است. بر این اساس رویکرد ما ارتقای کیفیت خدمات آموزشی در آموزش و پرورش و آموزش عالی است. بنابراین سازمان سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی کشور سازم، برون سازم، است که با چهار و،خانه علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان، آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرتبط خواهد بود.

استاد دانشگاه امیر کبیر ادامه داد: قبل از آن سازمان سنجش آموزش در کشور وجود داشت که دو بعد معلم و گیرنده دارد و زم، که سیستم را ارتقا دادیم باید هر دو بعد را ارزیابی کنیم. بخش تدریس از سال 1979 تا 1985 انجام شد و منجر به رتبه بندی دانشگاه ها شد، اما تضاد منافع باعث شد که فعالیت ها گسترش نیابد.

سازمان سنجش ابزار کنترل کشور وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی
وی به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه نظارت مستمر بر نظام آموزش و پرورش کشور اشاره کرد و گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی ابزار اجرایی و نظارتی ندارد و این سازمان ملی برای سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی کشور ایجاد شد. سازمان شاخص هایی را برای ارزیابی سیستم های آموزشی خاص و هدایت گرایش ها ایجاد می کند. مثلاً شاخص این است که دانشگاه باید پاسخگوی نیازهای کشور باشد و دانشگاهی که در این مسیر حرکت کند رتبه بالایی خواهد داشت.

پورعباس گفت: سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی کشور نسبت به گذشته دارای دو بال یا اداره است. یک بال برای اندازه گیری داوطلبان و یک بال برای مراکز اندازه گیری که خدمات آموزشی ارائه می دهند وجود دارد. بدین منظور سازمان در قالب هیأت امناء و زیر نظر رئیس جمهور اداره می شود. رئیس آن رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و چهار وزیر نیز اعضای هیئت امنا هستند. سازمان در آینده شاخص ها و استانداردهایی را تعریف می کند و بر اساس ارزیابی داخلی دستگاه ها، ارزیابی خارجی نیز انجام می شود.

وی تصریح کرد: سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش و پرورش کشور بر اساس مصوبه مجلس تشکیل نشده و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس ماده 4 سند تحول و نظارت نظام مند است. نظارت و پیگیری مستمر حوزه های آموزشی باید در شورا صورت گیرد و ابزار آن دستگاه سنجش ملی است.

رئیس سازمان ملی سنجش و سنجش نظام آموزش و پرورش کشور با اشاره به نظارت بر این سازمان خاطرنشان کرد: مجلس بر ،ت نظارت دارد و سازمان ملی بخشی از ،ت است و در این زمینه اختلافی نخواهد داشت. نظارت دقیق تری خواهد داشت. تعامل بین ،ت و مجلس نمایندگان نیز قابل قبول است.

وی همچنین درباره برگزاری آزمون های مختلف از جمله آزمون پایان ترم توضیح داد: برگزاری امتحانات نهایی با سازمان سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی کشور نیست، بلکه برنامه ریزی و مدیریت اجرایی تمامی آزمون های نمونه ،تی مهم ترین است. . مسئولیت سازمان در تعامل با و،خانه‌های برنامه‌ریزی و اجرایی مربوطه برای آزمون‌های نهایی در تعامل با معلمان و آموزش و پرورش، آزمون‌های استانداردی را طراحی می‌کنیم که در تعامل با آموزش و پرورش برگزار می‌شود.

مصوبه شورای جدید در خصوص شکایت داوطلبان کنکور به شوراهای اجرایی به جای دیوان عدالت اداری
پورعباس ادامه داد: این آزمون ها به صورت تشریحی، تطبیقی ​​و ،یبی چهارگزینه ای خواهد بود. این تغییرات در ،ت سیزدهم شروع شده و تاثیر سوابق تحصیلی از حالت امتح، به حالت مختلط و استادی تغییر می کند نامزدها بهبود خواهند یافت.

وی در خصوص تاریخ برگزاری کنکور نیز اولین تاریخ کنکور را در فصل زمستان دانست و گفت: این زمان به دلیل اینکه درس های دانش آموزان پایه دوازدهم تمام نشده است و این زمان من، نیست. شرایط آب و هوایی ماه می من، تر است و سال آینده نیز در همین زمان خواهد بود.

رئیس سازمان سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی کشور درباره کاهش پدیده تقلب در کنکور گفت: کنکور 1402 بدون تقلب برگزار شد و ،ت اول کنکور 1403 بود. تنها با 25 مورد تقلب انجام شد زیرا ما زیرساخت های تشخیص و دستگاه های تشخیص را توسعه داده ایم.

وی درباره روند شکایت نیز گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی قانونی را صادر کرد که برای همه نهادها لازم الاجرا شده است، کاندیداهای معترض به جای مراجعه به دیوان عدالت اداری باید به مرجع ذیصلاح ی،ی شوراهای عالی کشور مراجعه کنند. استیناف کنند و باید به این مراجع مراجعه و به آن مراجعه کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85477288/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF