بنیاد ملی علوم و ستاد توسعه هوش مصنوعی خواستار حمایت از پروژه های تحقیقاتی شدند


تهران – ایرنا – فراخوان مش، بنیاد ملی علوم ایران و ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و رباتیک برای حمایت از طرح‌های تحقیقاتی، پایان‌نامه‌های دکتری و دوره‌های فوق دکتری در حوزه تحقیقات بنیادی و بنیادی هوش مصنوعی منتشر شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85422774/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C