بهداشت ضعیف دهان با زوال عقل مرتبط است


تهران-ایرنا- تجمع توده ها (پلاک) و رسوبات روی دندان ها، محیط من،ی را برای رشد و گسترش باکتری ها ایجاد می کند که منجر به بیماری لثه و التهاب می شود و می تواند مغز را تحت تاثیر قرار دهد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85407805/%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA