بهره برداری از کاتالیست هیدروژنه استیلن برای اولین بار در کشور


تهران- ایرنا- همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی، «مرحله توسعه تولید کاتالیست های گرانبها برای صنعت پتروشیمی» در شهرک صنعتی عباس آباد به بهره برداری رسید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85376485/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1