بوئینگ و ناسا فضاپیمای جدیدی را به فضا پرتاب خواهند کرد


تهران- ایرنا- فضاپیمای استارلاینر بوئینگ پس از سال ها تاخیر و ناکامی در پروازهای آزمایشی بالا،ه با خدمه پرواز خود را آغاز می کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85465667/%D8%A8%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF