تدوین «سند ملی هوش مصنوعی» گامی اساسی برای تقویت بنیان های علمی کشور است.


تهران – ایرنا – دبیر تیم توسعه هوش مصنوعی و فناوری‌های رباتیک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به تشریح رویکردها و اولویت‌های «سند ملی هوش مصنوعی» پرداخت و تاکید کرد که تدوین این سند. ضروری است. گامی مهم برای استفاده بهینه از توانمندی های این فناوری در جهت تقویت بنیان های علمی و پژوهشی همگام با پیشرفت کشور.

منبع: https://www.irna.ir/news/85353391/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C