ترمیم سریعتر بافت های آسیب دیده با کمک پدهای کلاژن ایرانی


تهران- ایرنا- فناوران یک شرکت دانش بنیان فعال در حوزه تج،ات پزشکی با تولید بانداژ ماتری، کلاژن که از نظر ساختاری شباهت زیادی به بافت پوست دارد، موفق شدند سرعت بهبود زخم های بیماران را افزایش دهند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85408726/%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%DA%98%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C