تسریع فرآیند ذوب یخ های بزرگ قطب جنوب و افزایش احتمال بالا آمدن آب دریا

تسریع در روند ذوب شدن قطعه یخچالی بزرگ جنوبگان و افزایش احتمال بالاآمدن آب دریاها

برای گزارش دادن خبرنگار معاونت علمی و آموزشی ایرنا از پایگاه اطلاع رس، فضادر یک مطالعه بین المللی مش، از ایالات متحده و فنلاند، با استفاده از داده های صورت فلکی ماهواره ای رادار دیافراگم مصنوعی (SAR)، برای اولین بار، تعدادی از محققین توانستند تحلیل دقیق و عمیق تری انجام دهند. یخچال Thwaites نظارت و بازرسی دقیق؛ به خصوص در ،مت هایی که خط زمین نامیده می شود.

این یخچال به اندازه … ایالت فلوریدا، ایالات متحده آمریکا عرض آن (بیش از 170 کیلومتر) در صورت ذوب کامل سواحل جهان را به کلی تغییر خواهد داد.

بخش خشکی این یخچال جایی است که خط ساحلی یا خط آب در ورقه یخ به یک لایه شناور روی آب تبدیل می شود. فرآیندهای فیزیکی در این ،مت باعث ،وج آب و از بین رفتن توده یخ در یخچال می شود به همین دلیل این ،مت باید مورد مطالعه قرار گیرد.

محققان دریافتند که این ورقه یخی دارای یک منطقه مرزی زمینی تحت کنترل جزر و مد است که بین 2 تا 6 کیلومتر عرض دارد. نفوذ آب گرم دریا در جریان جزر و مد بهاری به 6 کیلومتر یا بیشتر در این صفحه می رسد.

بر اساس این مطالعه، یک گزارش کامل در دسترس است مجله فرهنگستان علوم آمریکا منتشر کرده است که این برخورد شدید بین آب نسبتا گرم دریا و یخچال طبیعی باعث می شود که آب گرم اقیانوس تحت تأثیر قرار گیرد. این بدان م،ی است که ورقه یخ سریعتر از آنچه مدل های فعلی ما پیش بینی می کنند ذوب می شود.

تسریع فرآیند ذوب یخ های بزرگ قطب ج، و افزایش احتمال بالا آمدن آب دریا

مایکل وو،شیمیکی از محققان این مطالعه گفت: تا به حال، مشاهده برخی از پویاترین فرآیندهای طبیعت با جزئیات کافی یا فراوان برای درک و مدل سازی آنها ممکن نبوده است. رصد این فرآیندها از فضا و استفاده از تصاویر ماهواره ای راداری با اندازه گیری های دقیق در سطح سانتی متر در فرکانس روزانه گامی رو به جلو در این زمینه است.

این مطالعه بر روی یخچال مورد بحث به دانشمندان اجازه می‌دهد مدل‌های خود را برای پیش‌بینی دقیق‌تر ذوب شدن یخچال‌ها و در نتیجه افزایش سطح آب‌های جه، در سراسر جهان تجدید نظر کنند.

اریک رینو به ،وان استاد علوم زمین در دانشگاه کالیفرنیا، ایروین، آمریکا و دانشمند ارشد پروژه آزمایشگاه رانش جت ناسا در این رابطه گفت: اگر این نوع تعامل بین اقیانوس و یخ را در ال،ای یخ اعمال کنیم، ممکن است بتو،م وقایع 25 سال اخیر این قرن را بهتر درک کنیم و پیش بینی های آینده را دقیق تر کنیم.

یخچال Thwaites این یک سنگر در برابر عقب نشینی و ذوب ورقه یخی قطب ج، است، که بیشتر آن در زیر سطح دریا قرار دارد و یخ کافی دارد تا سطح اقیانوس ج،ی را در صورت ذوب شدن 60 متر افزایش دهد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85487614/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84