تعدد موضوعات مهم در عرصه هنر، فرهنگ و ارتباطات کشور را با بحران های بیشتری مواجه می کند

انبوه مسائل مهم حوزه هنر، فرهنگ و ارتباطات کشور را با بحران‌ بیشتری روبرو می‌کند

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، دکتر اکبر نصرالله روز دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه در همایش ملی اساتید هنر، فرهنگ و ارتباطات در شیراز افزود: با اجرای سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی و سازماندهی مجدد بخش هنری و رسانه ای کشور، نظام آموزشی، حکومت داری، حرکت هنرمندان و توانمندسازی در عرصه رسانه می تواند مسائل حل نشده عظیمی را در عرصه هنر و رسانه حل کند.

وی ادامه داد: درک ناکافی از پیشرفت فناوری های ارتباطی، آرایش رسانه ای، تغییر مدل تولید، توزیع و مصرف اطلاعات و نوع فعالیت، عدم فعالیت فعال و اتخاذ برنامه های درسی سنتی و راهبردهای انفعالی و واکنشی، حبس در نظام آموزشی طی دهه‌ها علیرغم تغییرات حاکم بر محیط و عدم پاسخگویی به نیازهای دانش‌آموزان و مردم و ،ت، دانش‌آموز، را به نمایش می‌گذارد که فاقد قابلیت‌ها در بازار کار، پر، از عموم، ناتو، یا ظرفیت کافی برای پاسخگویی به نیازها هستند. افکار عمومی، اقناع افکار عمومی، بازدارنده، مق، با جریان تحریف و ارتش رسانه ای غرب، واژگونی افکار عمومی و بازی در عرصه رسانه ای، فرهنگی و هنری مخالفان و نداشتن روایت اول و برتر در بسیاری از موارد مهم مسائل استراتژیک مارپیچ حاکم بر سکوت و جریان ساز نبودن از جمله مسائل مهم حل نشده حوزه هنری و رسانه ای کشور است که از سوی افکار عمومی آسیب پذیر و ناتوان مانده است.

این استاد دانشگاه گفت: کشور در حوزه موشکی و تج،ات دفاعی به بازدارندگی دست یافته است اما در عرصه رسانه و ارتباطات موفق نبوده و اصحاب رسانه و هنرمندان اغلب ناخواسته در خاک دشمن بازی می کنند. ما نتوانستیم نیروهای رسانه ای جبهه انقلاب را تربیت کنیم که توانایی و مهارت لازم برای رقابت با رسانه های مخالف را داشته باشند!

نصرالله افزود: توانمندی های کشور در عرصه هنری و رسانه ای بسیار با،ت اما یا به اندازه کافی مورد بهره برداری قرار نمی گیرد و یا در خدمت منافع ملی و انقلاب اسلامی نیست. ادارات هنر، فرهنگ، رسانه و روابط عمومی به دلایل مختلف از جمله نداشتن اولین و بالاترین روایت، مانع از جنگ شناختی بین رقبا و دشمن نمی شوند.

تعدد موضوعات مهم در عرصه هنر، فرهنگ و ارتباطات کشور را با بحران های بیشتری مواجه می کند

نویسنده کتاب «مدیریت خبر در رسانه های حرفه ای» گفت: همه به ویژه نیروهای مختلف در ایجاد شرایط فعلی رسانه ای و هنری مسئول هستند اما سهم ساختارهای آموزشی و نوع و روش تدریس در دانشکده های دانشگاه و بخش های هنر، رسانه، فرهنگ و ارتباطات نیز به خلاقیت و تداوم کمک می کند. ما به یک برنامه جدید در مورد خود نیاز داریم. ادامه این وضعیت کشور را در محاصره و بحران های بیشتری قرار خواهد داد.

وی با طرح این سوال که چه ،، باید کشور را از محاصره تبلیغاتی نجات دهند و چه ،، مخاطب راهبردهای «جهاد تبیین»، «رمان اول»، «بازسازی انقلابی» و راهبردهای مستند تحول و تعالی هستند. دانشگاه آزاد اسلامی و در حوزه فرهنگ و ارتباطات گفت: نخبگان و دانشگاه ها باید کشور را از این وضعیت نجات دهند.

رئیس دانشکده فنی و رسانه ادامه داد: اه،، راهبردها و سیاست ها در اسناد بالادستی، سخنان ریاست محترم دانشگاه، بیانات مقام معظم رهبری، بیانات گام دوم کاملاً روشن است و اه،، استراتژی ها و سیاست ها تا سال 1405 تغییر نخواهد کرد. بنابراین، بدون درگیر شدن در حاشیه ها یا بازگشت به عقب و توقف در حاشیه هایی که اجرای برنامه تحول را «توقف یا کند» می کند، وظیفه و هنر ماست که هدف، راهبرد و سیاست های دانشگاه آزاد اسلامی باشیم. برای تحول و دگرگونی سند برنامه تعالی اطلاع رس، و اطلاع رس، به دیگران، حساس و حساس بودن، آگاهی و اطلاع رس، به دیگران و در نهایت با اجرای دقیق و به موقع آن با مشارکت اساتید و دانشجویان دانشگاه را از بحران پیش رو نجات دهید.

نصرالله افزود: دانشگاه، هنر و رسانه در تراز انقلاب و تمدن، اسلامی سازی و تعمیق آموزه ها، بومی سازی، شناخت مسائل و نیازهای ملی و بین المللی، پاسخگویی به تحولات ملی و محلی و ایفای نقش در آنها، پاسخگویی به مطالبات رهبری است. حاکمیت و مردم، توانایی شناخت و حل مشکلات و ،وج از زندان در قواعد ساختارهای کهن و غربی، ارتقای کیفیت و کارایی، توانمندسازی و فعالیت علمی و م،وی از اه، مهمی است که در تحول و تغییر گنجانده شده است. سند تعالی که باید با اتخاذ راهبردهایی مانند کنشگری فعال به دست آید، اولین و بهترین رم، است که به این اه، رسیده است.

رئیس دانشکده هنر و رسانه هشدار داد که صرف بازسازی و تغییر استراتژی و رویکرد به تنهایی کافی نیست، بلکه توجه به عامل «زمان» نیز بسیار ضروری است. کندی و تأخیر در «شناخت»، «انطباق و انطباق» با تحولات محیطی و آرایش جدید نظام‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و رسانه‌ای برای کشور، جبهه رسانه‌ای انقلاب اسلامی، هنرمندان و دانشگاهیان بسیار پرهزینه خواهد بود. و این کشور را به طور تصاعدی بدتر خواهد کرد، که توسعه، پیشرفت و نفوذ آن را به گونه ای به تاخیر می اندازد که جبران آن ممکن است غیرممکن یا بسیار مضر باشد.

وی بیان کرد: بهره مندی اساتید و دانشجویان در آنچه به نفع دانشگاه است از جمله دروس مهارتی با توجه به شرایط جدید در دروس انتخابی، ایده های بازاریابی، آموزش و پژوهش برای ایجاد نیاز و محتوا، حفظ و افزایش مخاطبان و کاربران و… تشکیل کانون های هنری، فرهنگی و رسانه ای و بسترهای مرتبط در اجرای راهبرد منفعت و پاسخگویی، اجرای طرح اجرای راهبرد توانمندسازی اساتید و دانشجویان، تشکیل کانون فکری و تامین محصولات هنری، فرهنگی و رسانه ای مورد نیاز داخلی و خارجی. ، تشکیل کارگروه کارآفرینی و اشتغال و… دستور کار گروه های هنر، فرهنگ و ارتباطات ملی تعیین شود.

همایش دو روزه کارگروه ملی هنر، فرهنگ و ارتباطات پس از دو روز بحث و بررسی کارگروه های مختلف روز دوشنبه 4 اردیبهشت با حضور رئیس و معاون دانشگاه آزاد اسلامی در شیراز به کار خود پایان داد. از علوم انس، و هنر.

تعدد موضوعات مهم در عرصه هنر، فرهنگ و ارتباطات کشور را با بحران های بیشتری مواجه می کند

منبع: https://www.irna.ir/news/85476069/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86