توسعه تخصص‌های مبتنی بر فناوری‌های جدید/راه‌اندازی پارک کارآفرینی زنان


تهران – ایرنا – رئیس دانشگاه حضرت معصومه (س) با تاکید بر ضرورت توسعه رشته‌های مبتنی بر فناوری‌های روز گفت: پارک کارآفرینی بانوان به‌زودی در این دانشگاه افتتاح می‌شود تا زمینه‌سازی ،ب و کار برای بانوان فراهم شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85413026/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C