توضیحات دانشگاه شهید بهشتی در خصوص شکایت محمد فضلی

توضیحات دانشگاه شهید بهشتی در خصوص ادعای محمد فاضلی

به گزارش گروه علوم و معارف دانشگاه شهید بهشتی ایرنا؛ پس از پخش مناظره یکی از نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و آنچه در محتوا و ادعاهای آن آمده بود. دکتر.. محمد فضلی مربوط تکمیل همکاری با دانشگاه شهید بهشتی تهراناین دانشگاه برای تنویر افکار عمومی توضیحاتی را به شرح زیر منتشر کرده است:

1. پس از قطع همکاری دانشگاه مازندران، جناب آقای دکتر محمد فضلی درخواست همکاری با دانشگاه شهید بهشتی ،د که علیرغم مخالفت هیئت اجرایی و با توجه به فضای ایجاد شده توسط مسئولین دانشگاه در آن زمان، به ،وان عضوی از دانشگاه همکاری ،د. هیئت مدیره از 1 سپتامبر 2013. آنها علم را در این دانشگاه آغاز ،د.

2. وی قبل از ورود به دانشگاه شهید بهشتی به ،وان معاون پژوهشی مرکز تحقیقات راهبردی ریاست جمهوری و همزمان به ،وان مشاور در و، تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق روال معمول این جلسات مشغول به کار بود تیم کاری به آنها یادآور شد که یکی از شروط پذیرش هیات علمی در دانشگاه، تمام وقت است و تایید شد که باید از سمت معاونت خود استعفا داده و در آن سمت به کار خود ادامه دهند.

3. دکتر الفضلی ضمن قبول شرط مذکور متعهد شد که بلافاصله پس از قبولی در دانشگاه از سمت خود استعفا دهد، حتی اگر رئیس آن مرکز و فشارهای بیرونی اصرار داشته باشد و از مرکز جدا شده و خواهد بود. موجود در آن تقدیم به دانشگاه اما علیرغم این تعهدات و تذکرات بعدی هرگز از آن مرکز جدا نخواهند شد و به فعالیت اجرایی خود در آن مرکز و سایر سازمان ها ادامه خواهند داد. تعداد زیادی نامه در مخالفت با استخدام وی در پرونده مذکور قابل ارائه است.

4. از جناب آقای دکتر فضلی به دلیل عدم حضور در دانشکده و گروه آموزشی در زمان تمدید قرارداد، تقاضا می شود در جلسه کارگروه بررسی ظرفیت های علمی دانشکده هنر و علوم انس، در تاریخ 10 مهر 1393 حضور یافته و متعهد به حضور کامل باشند. – زمان هیأت علمی و کاهش اشتغال در خارج از دانشگاه.

5. کمیته تمدید قرارداد در جلسه خود در تاریخ 16 نوامبر 2015 با تمدید قرارداد وی به شرط حضور منظم و مشخص با هماهنگی مسئولان دانشکده موافقت کرد.

توضیح دانشگاه شهید بهشتی در خصوص دعوای ا،اج

6. به منظور تعیین وضعیت استخدامی جناب آقای دکتر فضلی با وساطت ریاست دانشکده هنر و علوم انس، بنا به قول حسنه ایشان مبنی بر حضور مستمر در گروه و دانشکده، اعضای محترم کمیته استخدامی، هیئت مدیره در جلسه 16 اسفند 1394 با امضای فرم شماره 2 موافقت کرد و در نهایت پرونده قرارداد کاری وی را به و، عاطف ارسال کرد.

7. مرکز کارگزینی و، مهرب، در تاریخ 21 شهریور 1397 تاییدیه قرارداد وی را صادر و این موضوع را به اطلاع دانشگاه رساند. در نامه‌ای از مدیر امور دانشگاهی منابع انس، دانشگاه به تاریخ 7 اردیبهشت 1398 آمده است که پروفسور محمد فضلی مشمول هیچ یک از شرایط تمدید قرارداد نیست.

8. اگرچه مدت قانونی تبدیل وضعیت عضو هیئت علمی پیم، به آزمایشی پنج سال است، اما با گذشت هفت سال از همکاری دکتر فضلی با دانشگاه، وضعیت تبدیل وضعیت استخدامی وی از قراردادی به رسمی آزمایشی مطرح شد. طی نامه شماره 352 مورخ 16 جولای 2019 توسط دانشکده برای انجام فرآیند تغییر وضعیت شامل ارزیابی تیم کاری صلاحیت عمومی و طرح در کمیته جذب دانشگاه به معاونت امور دانشکده ارسال شد.

9. کارگروه ذیصلاح عمومی در 28 تیر 1400 هجری شمسی وضعیت وی را بررسی کرد و به اتفاق آرا صلاحیت وی تایید نشد و کارگروه اعلام کرد که به هیچ وجه ادامه همکاری وی را مد نظر قرار نمی دهد (صورتجلسه جلسه به شرح زیر است. همچنین یادداشت های همکاران، بررسی صلاحیت کلی مربوط به وی را مهم تلقی کرد، اما به دلیل محرمانه بودن قابل انتشار نیست.)

10. به منظور تصمیم گیری نهایی در خصوص ادامه وضعیت همکاری فوق الذکر و نتایج بررسی های علمی و عمومی، در جلسه شورای اجرایی استخدام دانشگاه در 24 شهریور 1400 هجری شمسی مورد بررسی قرار گرفت. شوراي اجرايي استخدامي ضمن بررسي سوابق و شرايط عدم رعايت تعهدات اخلاقي و عملي و عدم احساس مسئوليت وي به ،وان اعضاي هيات علمي در قبال دانشگاه و نيز عدم رعايت ضوابط و مقررات استخدام اعضای هیأت علمی در دانشگاه، خلاف مفاد (20، 21، 22، 114) و مقررات فوق الذکر مبنی بر عدم صلاحیت ادامه کار در دانشگاه است.

لذا با تایید صریح کمیته صلاحیت عمومی شورای استخدامی و همچنین شورای مرکزی استخدامی دانشگاه، مقرر شد همکاری وی به ،وان هیات علمی با دانشگاه قطع شود.

11. رئیس وقت دانشگاه طی نامه ای به معاون وزیر در امور شهروندی و نماینده و، علوم در دفتر حقوق بشر علت قطع همکاری استاد محمد فضلی را به صورت مستند و دقیق تشریح و تصریح کرد.

12. شوراي مركزي استخدامي و، علوم، تحقيقات و فناوري به موجب نامه شماره 199834 مورخ 12 آبان 1402 بر اساس مصوبه 458 شوراي مركزي استخدامي هيات علمي، تصميم دانشگاه را تصويب كرد.در صورت تمايل جناب آقاي دكتر فضلي. ، جزئیات موارد ممکن است منتشر شود.

در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای همه مردم ایران در تصمیم گیری درست، آگاهانه و درست، امیدواریم برای رسیدن به اه، خود راه دروغ و حقیقت را انتخاب نکنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85515670/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%DB%8C