تولید ورق تذهیب مورد استفاده در صنایع نساجی، چاپ و بسته بندی


تهران – ایرنا – یک شرکت دانش‌بنیان متخصص در تولید ورق تذهیب مورد استفاده در صنایع نساجی، چاپ و بسته‌بندی، علاوه بر تامین نیاز کشور به این محصول، در صدد صادرات آن به کشورهای همسایه و اروپا است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85359686/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%88-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C