تکرار نوبت اول کنکور 1403 برای داوطلبان سیل زده خراسان جنوبی 31 اردیبهشت برگزار می شود.


تهران – ایرنا – سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: اولین دوره آزمون سراسری 1403 مجددا جمعه هفته آینده (31 اردیبهشت) برای داوطلبان شهرستان زیرکوه در استان ،اسان ج،ی که به دلیل ناتو، در شرکت در این آزمون، برگزار می شود. سیل .

منبع: https://www.irna.ir/news/85462400/%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DB%B2%DB%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA