ثبت نام اردوی دانش آموزی آغاز شد


تهران – ایرنا – مدیر فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها از آغاز ثبت نام دانشجویان برای شرکت در مراسم انزوا خبر داد و گفت: دانشجویان برای ثبت نام باید به مساجد و دفاتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها مراجعه کنند. .

منبع: https://www.irna.ir/news/85331848/%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF