ثبت نام برای تکمیل دوره های آزمون استعدادیابی بر اساس سوابق تحصیلی آغاز شد


تهران- ایرنا- ثبت نام و انتخاب رشته برای شرکت در مرحله پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی کشوری 1402 دانشگاه و موسسه آموزش عالی در پرتال اطلاع رس، سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85363325/%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C