ثبت نام نوبت دوم آزمون سراسری 1403 از فردا آغاز می شود


تهران – ایرنا – معاونت سنجش آموزش کشور با اعلام اینکه اولین دوره آزمون سراسری 1403 در روزهای پنجشنبه و جمعه 15 و 17 اردیبهشت ماه 1403 برگزار می شود، اعلام کرد: ثبت نام ،ت دوم آزمون سراسری 1403. 1403 فردا سه شنبه 7 آوریل آغاز می شود – آغاز می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85427091/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF