ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد آغاز شد

ثبت‌نام و انتخاب‌رشته کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد آغاز شد

برای گزارش دادن معاونت علمی و آموزشی ایرنا از دانشگاه آزاد اسلامی، ثبت نام و انتخاب رشته برای رشته‌هایی انجام می‌شود که صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی ناپیوسته در نیمسال اول پذیرش می‌شوند.از امروز (یکشنبه 12 تیر) آغاز شده و تا چهارشنبه (30 تیر) ادامه دارد. او دنبال میکند.

4. داوطلبان می توانند ابتدا با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نش، www.azmoon.org راهنمای ثبت نام را دریافت کرده و پس از مطالعه و ،ب آگاهی در صورت تمایل و احراز شرایط نسبت به تهیه کارت اعتباری ثبت نام و انتخاب اقدام نمایند. دوره.

ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی دوره کارشناسی پیوسته، مستمر و ناپیوسته مهر ماه 1403 هجری شمسی به زودی اعلام می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85518136/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF