جمهوری اسلامی زن را انسان‌هایی آزاد، اندیشمند و مستقل معرفی کرده است


تهران – ایرنا – کمیسیون خانواده و ،ن شورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران به رهبری ائمه اطهار انقلاب و برکت فداکاری مردان و ،ن بزرگ، انتقاد کرده است. رژیم ایران جهان بینی غلط نسبت به ،ن به ویژه جهان غرب که نگاهی ابزاری بود که زن را انسان هایی آزاد، متفکر، مستقل و البته مکمل مرد در کانون خانواده و حوزه اجتماعی معرفی می کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85341560/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C