حضور همه مسائل سبک زندگی در جامعه اسلامی در نهج البلاغه/ جشنواره ملی رسا صورت می گیرد.


تهران – ایرنا – رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با تاکید بر اینکه نهج‌البلاغه در جامعه و دانشگاه‌ها مورد توجه کافی قرار نگرفته است، گفت: اگر می‌خواهیم به سبک زندگی یک جامعه اسلامی برسیم، همه چیز اساسی است. باید به مسائل رسیدگی شود و نشانه هایی از این شیوه زندگی وجود دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85379081/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87