حفاظت از عایق های فشار قوی با لایه های نانو سیلیکونی ایرانی


تهران- ایرنا- فناوران یکی از شرکت های دانش موفق به تولید نانو لایه های سیلی، ویژه عایق های فشار قوی شدند که از عایق ها در برابر آلودگی و رطوبت محافظت می کند، طول عمر مقره ها را افزایش می دهد و میزان قطعی برق به ویژه کاهش می یابد. در مناطق ج،ی کشور ملت

منبع: https://www.irna.ir/news/85368256/%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DA%98-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C