حماسه نهم دی ماه اوج خرد مردم ایالت مادر را به نمایش گذاشت


تهران- ایرنا- جهاد ده، در بی،ه ای به من،ت فرا رسیدن ایام الله 18 آذرماه اعلام کرد: این روز فراموش نشدنی، تاریخی و یادآور حضور حماسی و حقیقت انقلاب آگاهانه و ضد بی عدالتی است. ملت ایران اسلامی با اتکال به اراده خداوند متعال در راهپیمایی پرشور که اوج درایت مردم کشور است در دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی امام راحل و مقام معظم رهبری نمایش داده شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85337102/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%DB%B9-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA