حمایت از جذب 2500 میلیارد معافیت مالیاتی برای مؤسسات دانشی / شتاب دهنده های موفق


تهران- ایرنا- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور دانمارک با اشاره به رویکرد جدید معاون رئیس جمهور در راستی آزمایی شتاب دهنده ها، گفت: در دور جدید حمایت ها بر حمایت هدفمند تمرکز خواهیم کرد و شتاب دهنده هایی که موفق ترند با توجه به مک،زم پشتیب، شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85349017/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%A2%DB%B5%D9%A0%D9%A0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C