حمایت علمی از «عود صدیق»/ اعلام نتایج آزمون دکتری و جزئیات المپیاد علمی دانشجویی


تهران – ایرنا – جامعه دانشگاهی آ،ین هفته از اولین ماه سال 1403 هجری شمسی را با اخبار مختلفی سپری ،د. همگام با مردم ایران و برگزاری تجمع در حمایت از پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران به حمله رژیم صهیونیستی، اعلام نتایج آزمون دکتری و زمان و جزئیات برگزاری بیست و نهمین المپیاد علمی دانشجویی از دیگر اخبار پرمخاطب بود. تو هفته.

منبع: https://www.irna.ir/news/85447476/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA