دانشگاهیان و نخبگان در مورد انتخابات چه گفتند؟


تهران- ایرنا- مدیران و مسئولان و، علوم، تحقیقات و فناوری، روسای دانشگاه ها، نخبگان و به طور کلی دانشگاهیان در ماه های قبل از انتخابات دوازدهمین دوره شورای اسلامی و ششمین دوره شورای اسلامی. رهبری شورای خبرگان به ،وان یک گروه مرجع بر اهمیت انتخابات، ضرورت حضور مردمی و نقش دانشگاه به ،وان یک سازمان آگاه در این فرآیند تاکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85400758/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF