دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ناتوانایی های یادگیری، نارساخوانی و حافظه فعال | porseshneshan

شور و عشق وصفناپذیری برای زندگی داشت و هیچ لحظهای را برای انسانی زندگی کردن از دست مبانی نظری اختلال نارساخوانی نمیداد. زندهیاد دکتر شیرازی پس از چندین سال تجربههای موفق بالینی، تدریس و پژوهش در سال 1387 در نخستین دورۀ دکتری گفتاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی پذیرفته شد و در سال 1391 با دفاع از رسالۀ دکتری خود با عنوان بررسی وضعیت پردازش واجی، پردازش شنیداری مرکزی و حافظه فعال در مشکلات خواندن دانشآموزان نارساخوان فارسیزبان افتخار دومین فارغالتحصیل دکتری گفتاردرمانی ایران را کسب کرد. برای مثال نادری و سیف نراقی (1369) بر این باور هستند که قبل از نوشتن ابتدا باید خواندن آموزش داده شود تا خزانه لغات کودک افزایش یابد و بتواند از راه ترکیب حروف و کلمات جدید، با آنچه قبلا آموخته­است کلمات و مفاهیم و جملات جدید بسازد.

مبانی نظری اختلال خواندن

مهارت­های حرکتی. رشد شناختی به تغییراتی مربوط می­شود که در حوزه فعالیت­های ذهنی روی می­دهد و احساس، ادراک، حافظه، تفکر، استدلال و زبان را شامل می­شود. پیشنهادات و فعالیت­هایی برای مهارت­های حرکتی در حال توسعه … اهمیت تعادل در وضعیت بدنی … سیستم¬های درگیر در کنترل تعادل … مکانیزم¬های حسی در کنترل تعادل … مکانیزم¬های حرکتی در کنترل تعادل … سیستم عصبی کنترل کننده تعادل … سیستم حسی- پیکری … سیستم وابران محیطی … ارتباطات وسیع و عمیق با انسانها داشت و از بودن با آنها لذت میبرد و هیچ فرصتی را برای همراهی و همیاری از دست نمیداد. نتایج بررسیهای آنها نشان داد که احتمال موروثی بودن ناتواناییهای یادگیری وجود دارد. که در آن بایستی از دیگر محرکها چشمپوشی کنند و به محرکهای معینی واکنش نشان دهند، بخوبی بر نمیآیند؛ همچنین نتایج اندازهگیری زمان واکنش مبین آن است که این کودکان در مقایسه با افراد سالم نسبت به محرکها کندتر واکنش نشان میدهند.

در مقابل، آنها به نوشتن به عنوان یک تکلیف نگاه می­کنند.

نویسنده­های خوب معمولا نخستین مجموعه هدف هایی که فرایند نوشتن را هدایت می­کند از جمله: برنامه­ریزی و سازماندهی را توسعه می دهند. نوشتن یک روش بسیار پیچیده­ی ابراز عقیده است که هماهنگی مجموعه­ای از توانایی­های دیداری-نوشتاری، زبان­شناختی و ادراکی را در بر­می­گیرد. در مقابل، آنها به نوشتن به عنوان یک تکلیف نگاه می­کنند. ، ۲۰۰۹، به نقل از حسینخانزاده، ۱۳۹۲): «اصطلاح ناتوانی یادگیری خاص عبارت است از وجود اختلال در یک یا بیشتر از یک فرایند روانشناختی پایه که در درک یا استفاده از زبان شفاهی یا نوشتاری نقش دارند. عنصر سبک شناختی، به استفاده از مدل­های قابل قبول یا قوانین وضع شده برای نقطه­گذاری و نوشتن کلمه یا حروف بزرگ اشاره دارد. این اختلال موجب بروز نقص در توانایی افراد در گوش دادن، فکر کردن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، هجی کردن یا محاسبات ریاضی می گردد. پژوهشها در حال ادامه است و هدف آنها بهبود تشخیص، مداخله و حمایت از افراد مبتلا به این اختلال است.

می­شود. ابتدا به تعریف اختلال ویژه رشدی، اختلال هماهنگی رشدی عوامل ایجادکننده و تأثیرات این اختلال روی کودکان پرداخته شده است. در ادامه فصل کلیاتی از تعریف تعادل و انواع آن، هماهنگی، زمان واکنش و زمان پیشبینی و حافظه توضیح داده شده است. کاند هرمن”، مشکلات بیماران نارساخوان در طول دهههای 1940 تا 1960 را با جزییات بیشتری بررسی کرد و یک تعریف سنتی از نارساخوانی ارایه داد که عبارت بود از: “نارساخوانی مشکلی است که با عوامل ارثی ارتباط دارد و اغلب علاوه بر مشکلاتی در زمینه خواندن با معضلاتی در دیگر حیطههای یادگیری (مانند یادگیری اعداد، موسیقی و غیره) نیز همراه میشود. به این دلیل در طول مراحل اولیه مطالعه نارساخوانی تحولی، این اختلال همواره به عنوان یک اختلال مربوط به سیستم بینایی توصیف میشد.

پیشگیری و مداخله زودهنگام: برخی از تحقیقات به مطالعه راهکارها و مداخلههای زودهنگام در اختلال خواندن با هدف کاهش اثرات منفی و ارتقاء مهارتهای خواندن در سنین پیشین تمرکز داشته است. 1950) 276 کودک و خانوادههای آنان را از نظر مشکلات خواندن و زبان مطالعه کرد. در نوشتار حاضر، مؤلفه های اصلی و فرعی هسته زبان شناختی تبین شده و علاوه بر آن نمونه هایی از بازی های پیشنهادی برای هر مورد ارایه شده است و در نهایت اصول و راهکارهایی برای مناسب سازی و بازطراحی و اجرای مداخلات بازی درمانی زبان شناختی برای اختلال خواندن ارایه شده است. در ادامه به بخشهایی مختصر از برخی متون و فهرست عناوین اصلی آن اشاره می شود. اختلال در برنامه حرکتی … و انواع آزمون¬های حرکتی … حرکات ادراکی- حرکتی … تمرینات ادراکی- حرکتی … سپس به مبحث تمرینات ادراکی- حرکتی، فواید و ویژگی­های آن پرداخته شده است. تحقی یرامون اثر بخشی برنامه¬های ادراکی- حرکتی …