درخشش نخبگان ایرانی، این بار در حوزه علوم اعصاب


تهران – ایرنا – محققان ایر، توانستند بازوی رباتیکی را طراحی و تولید کنند که می تواند هر ،مت از مغز را با دقت بالایی ردیابی کرده و با زاویه من، پالس های مغناطیسی را به آن ارسال کند. از اثرات این دستگاه که با نام سگال استپ ارائه می شود می توان به درمان بسیاری از بیماری های سیستم عصبی و استفاده از آن در روش های درم، عصبی اشاره کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85339203/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3