در مورد “ماه” چه می دانیم؟ – ایرینا

از «قمرها» چه می‌دانیم؟

برای گزارش دادن معاونت علمی و آموزشی ایرنا از وب‌سایت ناسا، قمرها در اشکال، اندازه‌ها و انواع مختلفی هستند. برخی از آنها جو و حتی اقیانوس هایی در زیر سطح خود دارند.

در حال حاضر 293 قمر به دور سیارات منظومه شمسی می چرخند: یک قمر به دور زمین، دو قمر به دور مریخ، 95 قمر به دور مشتری، 146 قمر به دور زحل، 28 قمر به دور اورانوس، 16 قمر به دور نپتون و پنج قمر به دور سیاره کوتوله پلوتو می گردند. .

از چه می د،م

ستاره شناسان نیز بیش از 470 دارند ماهواره ها یا ماه آنها در حال گردش به دور اجرام کوچکتر مانند سیارک ها، سیارات کوتوله، یا اجرام کمربند کویپر (KBOs) در خارج از مدار نپتون ثبت شده اند. این ماهواره ها را ماهواره های کوچک می نامند.

بیشتر قمرها احتمالاً از گاز و غباری ساخته شده اند که به دور سیارات اولیه منظومه شمسی می چرخد. با این حال، برخی از آنها اجرامی هستند که در جای دیگری تشکیل شده و در مدارهای اطراف اجرام بزرگتر قرار گرفته اند.

به احتمال زیاد هزاران قمر در منظومه شمسی ما در انتظار کشف هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85495881/%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85