رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران منصوب شد


تهران – ایرنا – وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی دکتر داوود یونسیان را به ،وان رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران منصوب کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85450936/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF