روش جدید هوش مصنوعی ابهام در تفسیر تصاویر پزشکی را برطرف می کند


تهران – ایرنا – محققان موسسه فناوری ماساچوست مدل جدیدی از هوش مصنوعی برای ت،یم بندی دقیق و هدفمند تصاویر پزشکی طراحی کرده اند که می تواند ابهام و عدم قطعیت در تفسیر تصاویر پزشکی را برطرف کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85443892/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF