روش پیشنهادی محققان دانشگاه آمریکابیر در زمینه تبدیل متان در سطح بین المللی منتشر شده است

روش پیشنهادی محققان دانشگاه امیرکبیر در زمینه تبدیل متان، انتشار بین‌المللی شد

برای گزارش دادن معاونت علمی و آموزشی ایرنا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نتایج پروژه محققین دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ،وان تبدیل متان با استفاده از پ،مای القا شده با لیزر تبدیل متان با استفاده از پ،مای القای لیزر به کمک تخلیه جرقه (SD-LIP) با کاتالیزور Pd: تولید هیدروژن غیر ا،یداتیو در مجله بین المللی مهندسی شیمی منتشر شد.

این مقاله که با ضریب تاثیر 15.1 در این مجله بین المللی منتشر شده است از پایان نامه دکتری می باشد. فاطمه احمدی نوری به معلم راهنما پرویز پروین عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است،اج شد.

فاطمه احمدی نوری، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر، افزایش تقاضا برای انرژی را عامل گرمایش جه،، تغییرات اقلیمی و افزایش تولید گازهای گلخانه‌ای دانست و گفت: بر اساس گزارش هیات بین‌الملل در این زمینه تغییرات اقلیمی، گاز متان 86 برابر بیشتر از دی ا،ید کربن در طول 20 سال است که منجر به گرم شدن کره زمین شده است.

این دانش آموخته دانشگاه صنعتی آمریکا با بیان اینکه متان فراوان ترین ماده در ،یب گاز طبیعی است، یادآور شد: احتراق متان منجر به آزاد شدن مقدار زیادی دی ا،ید کربن در اتمسفر و یافتن راهی موثر می شود. برای تبدیل متان به ،یبات ارزشمندی که گازهای گلخانه ای را تا حدی کاهش می دهد و توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است.

وی بیان کرد: برای رفع مشکلات موجود، در این پروژه پیشنهاد شد از پ،مای القا شده با لیزر با روش رایج تخلیه جرقه در حضور کاتالیزور پالادیوم برای افزایش و بهبود راندمان تبدیل متان به هیدروژن استفاده شود. برای این منظور انواع مختلفی از آزمایش ها و آزمایش ها برای بررسی کارایی این سیستم انجام شد که نتایج آن به وضوح بهبود بازده و افزایش راندمان تبدیل در این سیستم پیشنهادی را تایید می کند.

این محقق افزود: این روش پیشنهادی در مقایسه با روش سنتی تخلیه جرقه، تبدیل متان را بیش از 5.4 برابر افزایش داد و در نهایت منجر به افزایش 4.8 برابری تبدیل هیدروژن شد. ولتاژ تخلیه ای که انرژی اولیه مورد نیاز در این روش را تامین می کند، یک چهارم (25/0) انرژی مورد نیاز در روش تخلیه جرقه سنتی است.

به گفته وی، نتایج ویژه روش پیشنهادی می تواند باعث بهبود راندمان تبدیل متان، افزایش تولید هیدروژن، کاهش بسیار موثر مصرف انرژی، کاهش تولید دوده کربن، افزایش راندمان کاتالیزور، کاهش چشمگیر ولتاژ فلاش اوور و کاهش سایش الکترود شود. و تمیز ، همزمان لیزر سطح کاتالیست با توجه به ویژگی‌های بالقوه روش پیشنهادی، این روش به ،وان روشی مؤثر در تبدیل گاز گلخانه‌ای متان به سوخت هیدروژن پاک معرفی شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85519323/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1