ساخت هواپیمای مسافربری مورد تاکید رئیس جمهور در قالب کنسرسیوم بین المللی در حال انجام است


تهران – ایرنا – یک منبع آگاه در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پیگیری ساخت هواپیمای مسافربری که رئیس جمهور تاکید کرد در قالب کنسرسیوم بین المللی در حال پیگیری است، توضیح داد: طراحی و ساخت هواپیمای پروازی هواپیما یک برنامه بلندمدت است و نیاز به ملاحظات زیادی دارد و حداقل 10 تا 12 سال طول می کشد تا از نظر فنی دقیق و استانداردهای ایمنی در بزرگترین سازندگان هواپیما در جهان شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85459960/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%85