سرپرست دانشگاه گیلان منصوب شد


تهران – ایرنا – وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی دکتر محمد دوستار را به ،وان رئیس دانشگاه گیلان منصوب کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85446673/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF