سنجش کارایی چاپ مقالات پژوهشگاه های ایرانی در پایگاه های WOS و ISC

سنجش بهره‌وری انتشار مقالات پژوهشگاه‌های ایران در پایگاه‌های WOS و ISC

به گزارش خبرنگار علم و آموزش ایرنا. سید احمد فضل زاده وی تصریح کرد: بهره وری در مؤسسات آموزشی و پژوهشی باید مانند سایر سازمان ها مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و از آنجایی که یکی از مهمترین وظایف مؤسسات پژوهشی انجام پژوهش است، بررسی بهره وری این دسته از مؤسسات می تواند به ،وجی های پژوهشی بستگی داشته باشد. . از آنجایی که مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) حامی طبقه بندی دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی ،تی است، بر اساس نتایج طبقه بندی اعلام شده در سال 1402، بهره وری کمی و کیفی انتشارات به دست آمده است. مقالات موسسات تحقیقاتی کشور در پایگاه های بین المللی WOS و ISC اندازه گیری شد.

وی خاطرنشان کرد: مقالات بررسی شده مربوط به سال 2020 (2020) که آ،ین سالی است که داده‌های آن در پایگاه طبقه‌بندی موجود است نیز در آ،ین طبقه‌بندی مؤسسات تحقیقاتی ایران قرار گرفت. مبنای شاخص ها کمی و کیفی است که هم به صورت کلی و هم سرانه مح،ه می شود و شامل شاخص هایی مانند تعداد کل مقالات، مقالات در نشریات سه ماهه اول و مقالات سرانه توسط اساتید، سرانه مقالات در انتشارات سه ماهه اول و چندین شاخص دیگر می باشد. (سوال اول نشان می دهد که مجله یا نشریه بخشی از 25٪ برتر این دسته است.)

فضل زاده انتشار مقالات بین المللی را در راستای اقتدار، دیپلماسی علمی و فناوری و بهره وری کمی و کیفی مقالات منتشر شده در چندین شاخص قابل اندازه گیری مهم دانست و گفت: ضریب نفوذ مجلات به ،وان یک شاخص کیفی همواره با علاقه مرتبط است. . از بین پژوهشگران منتشر کننده مقالات، میانگین ضریب تاثیر مقالات جه، برای موسسات تحقیقاتی نمایه شده در پایگاه داده (Web of Science) برابر با 1.9 است. پایگاه داده WOS بزرگترین و معتبرترین پایگاه جامع استناد علمی و مهمترین پایگاه مقالات برای دانشجویان در سراسر جهان است.

(WOS یا Web of Science Database) که توسط تامسون رویترز در ایالات متحده تأسیس شد و قبلاً به ،وان Web of Knowledge شناخته می شد، یک پایگاه داده علمی آنلاین است که با استفاده از رویکرد نمایه سازی و کمی سازی برای مقالات و مجلات ایجاد شده است.

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) یک سامانه اطلاعات علمی است که با هدف رتبه بندی دانشگاه های ایران و جهان اسلام و تجزیه و تحلیل مجلات علمی کشورهای اسلامی بر اساس استانداردهای معتبر علمی اسلامی، مرکز استنادی علوم جهان اسلام را پس از آمریکا تولید می کند ایالت ها. که دارای 60 سال سابقه در زمینه مطالعات استنادی است و پس از هلند سومین نظام استنادی را در جهان ایجاد کرده است.

رئیس پژوهشکده استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام نیز سرانه مقالات بین المللی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه ها در این پایگاه را 0.8 دانست. میانگین تعداد مقالات موسسه تحقیقاتی 51.09 مقاله نمایه شده در پایگاه ISC است که نشان دهنده تأثیر ISC در سطح جامعه است.

وی میانگین انتشار مقاله در ISC را 1.22 مقاله به ازای هر عضو هیئت علمی اعلام کرد و افزود: ISC سومین پایگاه استنادی مستقل در جهان پس از Scopus و W است. او. پاسخگویی به بخشی از نیازهای علمی، پژوهشی و فناوری کشور در زمینه راهنمایی، سنجش، ارزیابی و پایش علم و فناوری یا ایران، منطقه و کشورهای اسلامی جهان را بر عهده دارد. با توجه به اینکه ا،ر پایگاه های اطلاع رس، تحت کنترل کشورهای غربی است و با تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد پایگاه مرجع برای کشورهای اسلامی، پایگاه مرجع و رصد علم و فناوری جهان اسلام راه اندازی شد. .

تعداد موسسات تحقیقاتی در طبقه بندی ملی ISC بر اساس نوع


مسئله عدد
علوم پایه و کشاورزی 7
مهندسی 23
هنر و علوم انس، 33
همه تحقیقات 63

میانگین شاخص های مورد مطالعه نیز برای تمامی پژوهشکده ها و هر نوع پژوهشکده به تفکیک مح،ه شد و پژوهشکده های علوم پایه و کشاورزی از نظر میانگین تعداد کل مقالات، تعداد مقالات Q1، مقالات با مشارکت بین المللی و رتبه اول را به خود اختصاص دادند. مقالات Nature Profile اما در Average Impact Factor موسسات تحقیقاتی فنی و مهندسی رتبه اول را به خود اختصاص داده اند که نشان می دهد محققان این حوزه مقالات خود را در مجلاتی با بالاترین ضریب تاثیر منتشر کرده اند. به همین ترتیب موسسات تحقیقاتی علوم پایه و کشاورزی از نظر سرانه مقالات رتبه اول را دارند.

نیچر یک مجله علمی چند رشته ای بریت،ایی و یکی از معدود مجلات دانشگاهی است که تحقیقات پایه را در طیف گسترده ای از زمینه های علمی منتشر می کند.

میانگین انتشارات موسسات تحقیقاتی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC).

سنجش کارایی چاپ مقالات پژوهشگاه های ایر، در پایگاه های WOS و ISC

متن کامل گزارش «بهره وری پژوهشگاه های کشور در تولید مقالات علمی نمایه شده در پایگاه های بین المللی WoS و ISC» منتشر شده توسط مرکز مطالعات بین المللی در آدرس https://isc.ac/fa/page/ قابل مشاهده و دسترسی است. 462.

منبع: https://www.irna.ir/news/85532971/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C