سوالات متداول دانش آموزان تبدیل به کتاب شد

پرسش‌های پرتکرار دانشجویان کتاب شد

به گزارش گروه علمی و آموزشی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول کتاب «پرسش دانش آموز (پاسخ تفصیلی 50 سؤال متداول)» در 500 نسخه و 207 صفحه زیر نظر انتشارات دانشگاهی منتشر شد. انتشارات جهاد در قم.

در یکی از بخش‌های این اثر می‌خو،م:

پرسشگری یکی از مهم ترین راه های یادگیری و ،ب دانش به شمار می رود و آغازی برای ورود به عرصه های جدید دانش و مقدمه ای برای روشن شدن زوایای تاریک ذهن است. ،ی که نمی داند باید در پی رهایی از تاریکی جهل باشد. هر چه سوالات متنوع تر باشند، یادگیری عمیق تر می شود.
در طول بیست سال تجربه تدریس خود با سوالاتی از دانش آموزان مواجه شده ام که برخی از آنها آنقدر عمیق و ریشه دار بودند که برای یافتن پاسخی من، و مفید مجبور شدم از منابع بسیاری استفاده کنم. دانشجو پس از توضیح مطالب مستند راضی می شد و گاه به دنبال منابع بیشتری برای تحقیق می گشت. از این رو سعی کردیم منابع متعددی را با پاسخ ارائه کنیم. پس از مدتی تصمیم گرفتم با رعایت سادگی بیان و استدلال مجموعه ای از این پرسش و پاسخ ها را گردآوری کنم و در اختیار اساتید و دانشجویان جویای فهم قرار دهم. مجموعه 50 سوال حاضر اولین مقاله در این زمینه است و به نظر می رسد که پاسخ 500 سوال به همین صورت باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85529427/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF