ظریف: به فیلترینگ و فروش فیلتر + فیلم برش نه می گوییم

ظریف: به فیلترینگ و فروش فیلترشکن «نه» خواهیم گفت+ فیلم

به گزارش خبرگزاری ایرنا. محمد جواد ظریف عصر چهارشنبه – 22 تیر – در گروه انصار مسعود بزکیان نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مسجد حظیره یزد گفت: یزد شهر خاتمی بزرگ و شهید صدوقی است.

یکی از اعضای تیم انتخابات پزشکی گفت: دوستان اذان تمام شد و قول می دهم قبل از پایان نماز غروب صحبت را تمام کنم تا مزاحم شما در رسیدن به فضیلت نماز نباشم.

وی گفت: امروز با یک انتخاب تاریخی روبرو هستیم که درصد بالایی از مردم ایران از وضعیت موجود ناراضی هستند، این جمعه به ،، که رای می دهند ایران را تحقیر ،د و به دلیل تحریم ها آنها را به وطنشان برمی گرد،م.

ظریف گفت: این جمعه شیر،ن ما با حضور در پای صندوق های رای به گشت ارشاد نه می گویند و جوانان با حضور در پای صندوق ها به فیلترینگ اینترنت و فروش ضد فیلتر نه می گویند.

وی تصریح کرد: امروز جمعه مردم به ت،یب توافق هسته ای نه می گویند تا تحریم ایجاد شود، از جیب مردم بخورند، سفره مردم کم شود و انسداد و فساد بیشتر شود. مردم ما در این جمعه به جناح بازی و خط بازی و فدای منافع ملی برای منافع کور جناحی نه خواهند گفت. این یک رفراندوم بزرگ است، نه برای ،، که می خواهند ا،ریت را از صحنه حکومت داری کشور حذف کنند.

ظریف گفت: روز جمعه به فردی رای می دهیم که عهد کرده دروغ نگوید، شرافت و شجاعت داشته باشد و منافع شما را فدای منافع خود و گروهش نکند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85518854/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D9%86-%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85