علاقه مندی به ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار در بین دانش آموزان برنامه های دهه فجر


تهران – ایرنا – معاون رئیس دانشگاه فرهنگی و اجتماعی تهران در تشریح برنامه های این دانشگاه به من،ت ایام الله دهه فجر گفت: این برنامه ها با هدف ایجاد وحدت و همبستگی در دانشگاه برگزار می شود. جامعه و در این دهه فرصت من،ی برای ترویج ارزش های انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ، مقاومت و ایثار در بین جوانان و دانشجویان است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85373189/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C