عکس جاروبرقی و یخچال هوشمند از سوء استفاده هکرها در امان نیست + فیلم


تهران- ایرنا- امروزه جاروبرقی ها و یخچال های روباتیک وسایل هوشمندی هستند که از ،مت های مختلف خانه و زندگی افراد ع، می گیرند. تصاویری که می توانند توسط هکرها مورد سوء استفاده قرار گیرند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85445557/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%88-%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%DA%A9%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1