غول تار عنکبوت وارد عرصه درمان شد + فیلم


تهران-ایرنا- الکترود جدید با الهام از تار ،کبوت، امکانات جدیدی را برای استفاده در نسل بعدی دستگاه های زیست پزشکی ایجاد کرده است. پزشکان می گویند که از این الکترود می توان برای درمان اسکار نیز استفاده کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85372027/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%86%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85