فرآیند جذب و بورسیه برای دانشجویان دانشگاه صنعت نفت تسهیل می شود


تهران – ایرنا – رئیس دانشگاه صنعت نفت گفت: با حمایت و، نفت در تلاش هستیم تا دوره های کارورزی و آموزش در واحدهای صنعتی را افزایش دهیم و کیفیت فارغ التحصیلان را ارتقا دهیم همچنین با توجه به فرصت هایی که در اختیار داریم. اخیراً در کشور ایجاد شده است، تلاش می کنیم این فرصت ها را به دانشگاه صنعت نفت نیز گسترش دهیم. تسهیل در امر اشتغال و بورسیه تحصیلی برای دانشجویان.

منبع: https://www.irna.ir/news/85431998/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF