فراموشی انتخابی به یادگیری هوش مصنوعی کمک می کند


تهران- ایرنا- تحقیقات جدید نشان می دهد که پاک ، اطلاعات اولیه در حین آموزش به مدل های یادگیری ماشینی این امکان را می دهد که زبان های جدید را سریعتر و راحت تر یاد بگیرند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85415118/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF