فضانوردان چینی رکورد راهپیمایی فضایی را شکستند + فیلم

رکوردشکنی فضانوردان چینی در پیاده‌روی فضایی+فیلم

برای گزارش دادن معاونت علمی و آموزشی ایرنا از پایگاه اطلاع رس، فضا، یو گوانگفو و لی گوانگسو دو عضو ا،پدیشن سه نفره شنژن 18 چین حدود 8.5 ساعت در خارج از ایستگاه فضایی تیانگونگ پیاده روی کرد. این بیشتر از هر راهپیمایی فضایی قبلی چینی یا فعالیت خارج از خودرو (EVA) است.

این را مقامات آژانس فضایی چین اعلام ،د لی و یو آنها نصب تج،ات حفاظت از ، های فضایی و تج،ات بازرسی در خارج از کشتی را تکمیل ،د. مشکل ، های فضایی یکی از دغدغه های اصلی مقامات فضایی چین است، به ویژه اینکه ایستگاه فضایی تیانگونگ اخیراً به دلیل برخورد ، های فضایی با پنل های خورشیدی خود دچار قطعی برق شده است.

فضانوردان چینی رکورد راهپیمایی فضایی را ش،تند + فیلم

این فعالیت در خارج از سفینه فضایی برای لی اولین بار بود، اما برای یو. یو قبلاً در دسامبر 2021 در طول مأموریت “شنژو 13” ایستگاه فضایی را ، کرد. این اولین فعالیت خارج از خودروی ماموریت فضایی شش ماهه Shenz،u 18 بود که در اوا، آوریل آغاز شد.

ماموریت فضایی سرنشین دار قبلی چین، Shenz،u 17، دو راهپیمایی فضایی در خارج از ایستگاه فضایی انجام داد و Shenz،u 15 چهار راهپیمایی فضایی انجام داد. Shenz،u 18 نیز ممکن است به همین ترتیب فعال باشد. طبق برنامه مورد نظر، تعداد زیادی آزمایش علمی و فنی در این ماموریت و همچنین فعالیت های خارج از فضاپیما برای فضانوردان انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، فضانوردان چینی تاکنون در مجموع 16 پیاده روی فضایی انجام داده اند. اولین راهپیمایی فضایی توسط فضانوردان چینی در 27 سپتامبر 2008 در آن زمان انجام شد. باند ژای ژی او 20 دقیقه را در خارج از کپسول فضایی Shenz،u 7 گذراند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85493084/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85