مالکیت معنوی؛ پیوند بین ایجاد فناوری و اقتصاد دانش بنیان

مالکیت فکری؛ حلقه وصل خلق فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان

برای گزارش دادن معاونت علمی و آموزشی ایرنا از و، علوم سجاد محمد علی نژاد وی در خصوص اثربخشی حفظ مالکیت فکری که اولین گام برای تجاری سازی نتایج دانشگاهی است، گفت: دانشگاه نسل جدید دانشگاهی است که مسئولیت اجتماعی را می پذیرد، مشکلات ملت و جامعه را حل می کند، کارآفرین است و کمک می کند. ،، که مبتنی بر دانش هستند. اقتصاد از طریق ایجاد فناوری. رکن اصلی دانشگاه اساتیدی هستند که برای این منظور دانشجویان را تربیت می کنند و با تحقیقاتی که انجام می دهند و ایجاد فناوری توسط آنها، مشکلات جامعه را حل می کنند.

معاون فناوری و نوآوری و، علوم ادامه داد: در حوزه اقتصاد دانش بنیان اساتید باید با ایجاد شرکت های دانش بنیان و تبدیل فناوری ها به محصول خود از طریق نمایندگی ها و به نمایندگی از صنایع، مشکلات را حل کرده و توسعه دهند. محصولات خود را جذب و روانه بازار کنند و این امر منجر به درآمدزایی برای دانشگاه ها و اساتید و تامین مالی بیشتر و تحقیقات گسترده تر می شود. باید به مالکیت م،وی ایجاد شده در دانشگاه توجه ویژه ای شود.

به گفته وی، معاون فناوری و نوآوری و، علوم با همکاری معاونت علمی، فناوری و توسعه دانش، پارک علم و فناوری البرز را به ،وان دبیرخانه ملی مالکیت فکری منصوب کرد. اقتصاد ریاست جمهوری در نظر دارد 10000 نفر از اعضای هیأت علمی و مدیران واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری را برای برگزاری دوره های آشنایی با این رشته به صورت عمومی و تخصصی و حمایت ویژه از اختراعات در دانشگاه ها و علم و فناوری فراهم کند. پارک های فناوری

در این مراسم از سامانه توانمندسازی رونمایی شد، دوره های آموزشی و مشاوره ارائه شد و در زمینه ثبت اختراع خدمات ارائه شد.

دوره های توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه ها در حوزه مالکیت فکری با اولین کارگاه آموزشی با حضور جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه های تهران در دانشگاه علم و صنعت آغاز شد. در این رویداد موضوعاتی چون مالکیت فکری و صنعتی، راهکارهای توسعه بازاریابی دارایی های فکری با در نظر گرفتن توانمندی های قانونی ماده 5 قانون جهش های تولید دانش بنیان و تجربیات موفق در این زمینه در کارگاه های آموزشی مختلف ارائه شد. .

منبع: https://www.irna.ir/news/85535328/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86