ماهواره الطوطه رویت شد – خبرگزاری ایرنا

تمشک فضایی دیده شد

برای گزارش دادن معاونت علمی و آموزشی ایرنا از طریق فیزیک، یک باقیمانده ابرنواختر در سمت نزدیک بازوی کهکشان راه شیری به نام Scutum-Centaurus شناسایی شده است. بقایای ابرنواختر (SNR) ساختارهای پراکنده و در حال گسترشی هستند که از انفجارهای ابرنواختری ایجاد شده اند. آنها حاوی موادی هستند که از انفجارها و سایر مواد بین ستاره ای به بیرون پرتاب می شوند.

مطالعات بازماندگان ابرنواختر برای اخترشناسان مهم است زیرا آنها نقش مهمی در تکامل کهکشان ها دارند، ،اصر سنگین ایجاد شده در انفجارهای ابرنواختر را پراکنده می کنند و انرژی مورد نیاز برای گرم ، محیط بین ستاره ای را فراهم می کنند. همچنین اعتقاد بر این است که بازماندگان ابرنواختر مسئول شتاب پرتوهای کیه، کهکش، هستند.

اخیراً، تیمی از ستاره شناسان دانشگاه وسترن سیدنی، نامزد جدیدی را برای بازماندگان نوآور به ،وان بخشی از تحقیقات نقشه تکاملی جهان (EMU) کشف ،د. این شیء دارای بر،ب G308.73+1.38 است و به دلیل شباهت آن به میوه توت به این نام نامگذاری شده است.

این محققان در مقاله خود نوشتند: به ،وان بخشی از پروژه نقشه تکاملی در مقیاس بزرگ، بخش باقیمانده ابرنواختری از آسمان در دسامبر 2023 با آرایه کامل پروژه از 36 آنتن مشاهده شد و ما به طور غیر منتظره یک نامزد جدید کشف کردیم. ما آن را انجام دادیم.

قطر “توت” بین 32.5 تا 98 سال نوری و فاصله (زمین) تا آن بین 10 تا 16 هزار سال نوری ،ن زده شده است.

این مشاهدات همچنین یک نقطه قطبی دایره ای را در نزدیکی مرکز توت شناسایی ،د. ستاره شناسان حدس می زنند که این حباب ممکن است یک ستاره نوترونی یا شاید یک تپ اختر باشد که در آغاز رویداد ابرنواختر تولید شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85477003/%D8%AA%D9%85%D8%B4%DA%A9-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF