مجموعه ای از بسیاری از ویدیوها با استفاده از فناوری های روباتیک


تهران-ایرنا- یک پایگاه خبری با انتشار چند کلیپ تصویری از جدیدترین فناوری های رباتیک مرتبط با زندگی روزمره، صنایع پزشکی و هوانوردی، در آغاز سال جدید میلادی به مخاطبان و کاربران خود تبریک گفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85346578/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9